Pređite na sadržaj
Jezik stranice sr / RS
Jezik stranice

Portal radnih města MANUVIA je podeljen na samostalne regije na osnovu tržišta rada. Istovremeno imate mogućnost da prevedete informacije na traženi jezik.

Srpski
Srbija
HR i tržište rada

Zašto je bitno da li agencija ima licencu?

Na našem poslu imamo privilegiju da komuniciramo sa velikim brojem ljudi, različitih interesovanja, znanja i iskustava. Primetili smo jednu zanimljivu stvar. Bilo da je u pitanju osoba koja je već imala prilike da radi u inostranstvu ili neko ko se tek sprema – neka od glavnih pitanja uvek su: Koliko je posao siguran? Da li je agencija proverena?

U nastavku teksta probali smo da Vam damo neke smernice, koje možete koristiti prilikom donošenja odluke kojoj agenciji pokloniti svoje poverenje.

Kako da proverim neku agenciju?

Iako, na prvi pogled ne deluje tako, postoji jednostavan način da proverite da li je neka agencija pouzdana. U APR-u (Agencija za privredne registre) možete pronaći podatke o konkretnoj agenciji (ili bilo kojoj kompaniji). Osim toga, naša preporuka je da uvek proverite i na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da li agencija ima važeću dozvolu za rad. Ministarstvo uredno vodi evidenciju a registar agencija za posredovanje u zapošljavanju sa licencom možete videti ovde.

Šta znači ako agencija ima licencu za rad?

Za dobijanje licence, agencije za posredovanje u zapošljavanju moraju da ispuni određene uslove. Ti uslovi se mogu podeliti u dve kategorije:

  • Prostorno-tehnička opremljenost
  • Stručna osposobljenost zaposlenih

Posebnim pravilnikom precizno  su definisani ovi uslovi a isti možete pronaći na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Stručna osposobljenost zaposlenih

Stručna osposobljenost podrazumeva da lica koja se bave poslovima zapošljavanja

  • dužna su da polože ispit za rad u zapošljavanju
  • imaju minimalno završenu srednju školu

Dodatno, agencije moraju da imaju bar jednog zaposlenog koji sem položenog ispita za rad u zapošljavanju takođe ima i visoko obrazovanje. Poslove profesionalne orijentacije i savetovanja u vezi karijere smeju da obavljaju samo psiholozi.  Drugim rečima, ukoliko agencija ima licencu to znači da njeni zaposleni imaju dovoljno znanja da Vam na najbolji način pomognu u traženju posla.

Da li i pod kojim uslovima agencija može izgubiti licencu?

Može. Jedna od situacija u kojima agencija gubi licencu je ukoliko prestane da ispunjava uslove o prostorno-tehničkoj opremljenosti kao i o stručnoj osposobljenosti zaposlenih. Drugi razlog je vršenje poslova zapošljavanja u suprotnosti sa zakonom.

Šta je zajedničko agencijama za posredovanje u zapošljavanju i Nacionalnoj službi za zapošljavanje?

I agencije za posredovanje u zapošljavanju kao i Nacionalna služba za zapošljavanje obavljaju poslove zapošljavanja.  Agencije imaju nešto uži delokrug rada u odnosu na Nacionalnu službu.

Ko kontroliše rad agencija?

Nadzor agencija za posredovanje u zapošljavanju vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za rad i zapošljavanje.

Da li je potrebno da platim agenciji za usluge posredovanja?

Ne! Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti kao jedno od načela ističe besplatnost obavljanja poslova zapošljavanja prema nezaposlenim. To znači, da agencija ne naplaćuje svoje usluge posredovanja u zapošljavanju kandidatima.

Proverili smo agenciju, kako sada da znamo da je posao siguran?

Interea se trudi da saradnja sa  dobrim poslodavcima postane trajna. Dugoročna saradnja često znači bolju međusobnu komunikaciju  i brže rešavanje problema, ako do njih, ipak dođe. No nema razloga za brigu, i novi poslodavci prolaze detaljnu proveru. Agencija se trudi da i nakon zasnivanja radnog odnosa bude tu u slučaju potrebe, kao medijator između zaposlenog i poslodavca. Dodatno, agencija je dužna da dostavi Ministarstvu spisak ljudi koji su upućeni na rad u inostranstvo.

Nadamo se da smo uspeli bar malo da razjasnimo osnovne termine. Na našem sajtu možete saznati više i o kratkoročnim odnosno dugoročnim dozvolama. Ukoliko Vam je potrebna dodatna informacija ili se interesujete u vezi posla, slobodno pozovite na 021 3012523!

 

Korisni linkovi: