Pređite na sadržaj
Prijaviti se
Jezik stranice sr / RS
Jezik stranice

Portal radnih města MANUVIA je podeljen na samostalne regije na osnovu tržišta rada. Istovremeno imate mogućnost da prevedete informacije na traženi jezik.

Srpski
Srbija

Smenski rad i korist od ovakvog rada – promene u zakonu Slovačke

HR i tržište rada Iz sveta poslova
Pozadina ilustracije

Da li ste znali da je početkom 2019. godine došlo do promena u slovačkom zakonu o radu? Brojne promene, između ostalog, olakšavaju veću zaradu radnicima u Slovačkoj. U nastavku teksta saznajte više o ovim izmenama zakona o radu.

 

Životni stil se drastično promenio u poslednje vreme. Posledično, način na koji neka osoba želi da radi takođe se menjao. U današnje vreme, ne gledamo na posao samo kao izvor prihoda za zadovoljenje naših osnovnih potreba. Naprotiv, ljudi imaju potrebu da balansiraju svoj privatni život sa poslovnim obavezama zbog čega traže posao koji im to omogućava. Žele da budu finansijski nezavisni ali, istovremeno, im je veoma važno da slobodno vreme provode kvalitetno.

 

Razlozi zbog kojih neki ljudi preferiraju rad u smenama

Mogućnost rada po smenama i mogućnost spajanja više slobodnih dana, koje ovakav rad omogućava, olakšava zaposlenima da redukuju stres izazvan poslom, spreče pojavu sindroma sagorevanja (eng. Burnout syndrome) i da smanje zdravstvene smetnje. Takođe, ovo im omogućava da naprave bolji balans između posla i privatnog života ostavljajući im dovoljno vremena za bavljenje porodicom.

 

Beneficije rada po smenama, pravna regulativa Slovačke za 2019 – prednosti i za zaposlene strance!

Ne samo da rad po smenama omogućava spajanje više slobodnih dana zaredom, nego  nosi i određene finansijske beneficije za noćni rad, rad po smenama i vikendima. Ukoliko radnik radi tokom praznika, koji dodatno pada na dane vikenda, dobiće dodatak i za rad tokom praznika i za rad vikendom. Isto važi i za situaciju kada radi noćnu smenu vikendom ili praznikom. Ono što je bitno, sve ove promene i povećanja dodataka na platu  važe i za strance koji se nalaze na radu u Slovačkoj.

 

Naknade za rad

Naknada zarade tokom praznika povećana je sa 50% na 100% prosečne zarade

 

Nakada za rad vikedom

Zakonskim aktom je predviđen sledeći dodatak za svaki sat rada tokom vikenda:

  • Doplata za rad subotom:

– počev od 01.01.2019. dodatak iznosi 25% minimalne zarade

– počev od 01.05.2019. dodatak iznosiće 50% minimalne zarade

  • Doplata za rad nedeljom:

– počev od  01.01.2019. iznosi 50% minimalne zarade

– od 01.05.2019. dodatak iznosiće 100% minimalne zarade

 

Dodatak za noćni rad

Kao noćni rad definiše se rad koji se obavlja u periodu od 22:00 do 06:00. Počev od 1.januara 2019. godine, doplata za rad noću iznosi 30% minimalne zarade po satu. Ukoliko zaposleni radi posao sa povećanim rizikom, dodatak za tu vrstu posla iznosti 35% minimalne zarade po satu. Od 1.maja 2019., ovi dodaci se povećavaju na 40% odnosno 50% minimalne zarade po satu. Uvećanje naknada važi kako za stalno zaposlene radnike tako i za one koji su angažovani na određeno.

Zadovoljstvo poslom nesumnjivo utiče na naš privatni život. Ako je naš posao dobro plaćen, nismo izloženi stresnim situacijama i imamo dovoljno slobodnog vremena to će uticati ne samo na povećanje kvaliteta života nego i na performanse zaposlenih.

 

Da li si zainteresovan za posao u Slovačkoj?
Pratite našu stranicu i prvi saznajte za novu ponudu.