Pređite na sadržaj
Prijaviti se
Jezik stranice sr / RS
Jezik stranice

Portal radnih města MANUVIA je podeljen na samostalne regije na osnovu tržišta rada. Istovremeno imate mogućnost da prevedete informacije na traženi jezik.

Srpski
Srbija

Šengenske vize: od A do Š

Saveti
Pozadina ilustracije

(primer apliciranja za posao u Češkoj)   

Ukoliko razmišljate o poslu u inostranstvu, osim uslova konkretne pozicije, sigurno postoji i čitav niz pitanja koje imate. Naše iskustvo je da zainteresovane kandidate pre svega zanima da li je posao siguran: Da li agencija koja posreduje u zapošljavanju ima za to odgovarajuću dozvolu? Da li je proveren poslodavac? Da li je posao legalan tj. da li ćete raditi sa radnom dozvolom? Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja možete pogledati registar agencija sa važećom dozvolom za rad. Interea doo je jedna od licenciranih agencija i za sve poslove za koje posredujemo u zapošljavanju izrada radne dozvole je obavezna.

S obzirom na to da postoji dosta nejasnoća u vezi radnih dozvola u narednim nedeljama probaćemo da odgovorimo na glavne nejasnoće.

Šengenska viza (kratkoročna)


Nakon odluke Saveta ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije, državljani Republike Srbije, nosioci običnog pasoša, od 2009. mogu nesmetano da putuju u zemlje tzv. šengenskog prostora i da u tom prostoru borave do 90 dana u okviru 180 dana. Ovo važi isključivo kada je razlog njihove posete turističke prirode.

Kakve veze imaju radne dozvole sa Šengenskom vizom?

Ukoliko dobijete sezonsku radnu dozvolu na period do 90 dana, onda će Vam biti neophodna i Šengen viza. Boravak bez vize moguć je samo ako idete turistički. Iako odlazite na rad i uredno ste dobili radnu dozvolu i dalje je neohodno da dobijete i vizu u ambasadi Češke Republike. Trajanje boravka (iako sada idete da radite) zavisiće od broja raspoloživih dana u Šengen zoni. Primeri iz prakse pokazuju da je upravo ovo nešto što najviše zbunjuje ljude. Odnosno, pošto je isti princip brojanja dozvoljenih dana kao i za turistički boravak, neki kandidati veruju da njihov odlazak na rad nije legalan. To, naravno, nije tačno. Prilikom predaje za vizu, jedan od obaveznih dokumenata je upravo radna dozvola a kada Vam viza i bude odobrena na nalepnici će pisati  „zamestnání odnosno zaposlenje.

Da li je viziranje besplatno?

Nije. Taksa za kratkoročnu vizu iznosi 35€. Osim takse za vizu, neophodno je uplatiti i putno osiguranje na 92 dana (cena zavisi od konkretne osiguravajuće kuće, u proseku biće Vam potrebno oko 70€). Neke agencije za posredovanje u zapošljavanju preuzimaju na sebe ove troškove (zbog čega je, verovatno, i krenula neproverena priča da je viziranje besplatno). Na samom sajtu ambasade možete i sami proveriti koliko iznose takse.

Rokovi za donošenje odluke o vizi

U većini slučajeva zahtevi za Šengen vizu rešavaju  se u roku od 7-15 dana  od njihovog prijema (voditi računa da momenat od predavanja dokumentacije za radnu dozvolu i njenog dobijanja nije uključen u ovaj period, o odobravanju radnih dozvola ne odlučuje ambasada već biro rada Češke Republike). U izuzetnim slučajevima, rok može biti i duži.

Koje zemlje pripadaju Šengen zoni?

Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

Pravilo 90/180

Iako  je većina građana Srbije upoznata sa ovim pravilom i dalje postoje određene nejasnoće oko njegove primene. Najjednostavnije rečeno, u okviru 180 dana možete da iskoristite ukupno 90 dana u Šengen prostoru nakon toga, morate ga napustiti. Sami ste odgovorni za poštovanje pravila i eventualno prekoračenje i kazne koje mogu uslediti. Potrebno je voditi računa o ulazima i izlazima iz zemlje (na osnovu pečata u pasošu). Praćenje preostalih dana moguće je i na posebnoj aplicikaciji – tzv. Šengen ili norveškom kalkulatoru.

Šengen kalkulator

Ukoliko želite da proverite preostali broj dana dozvoljenih u Šengen zoni to možete lako uraditi na linku dole (nažalost, još uvek ne postoji verzija na srpskom). Šengen kalkulator je takođe koristan i za planiranje budućeg putovanja odnosno rada.

https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en

Da li su Vam informacije iz ovog teksta bile korisne? Da li postoji još neko pitanje koje smo izostavili?

Više informacija možete pronaći na sledećim linkovima:

  1. Ambasada Češke Republike u Beogradu
  2. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije